logotype

Śluby

Sakrament małżeństwa w parafii wymaga właściwego przygotowania. Do sakramentu małżeństwa przystępują osoby pełnoletnie. Właściwym miejscem zawarcia małżeństwa sakramentalnego jest parafia zamieszkania przynajmniej jednej ze stron (narzeczonej lub narzeczonego). W innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda z parafii zamieszkania.

Narzeczeni powinni przed ślubem uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim i poradni życia rodzinnego i uzyskać stosowne zaświadczenie o takim uczestnictwie.

Około dwa miesiące przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu przeprowadzenia kanonicznej rozmowy przedślubnej oraz przygotowania zapowiedzi, z następującymi dokumentami:

- świadectwo chrztu świętego z wpisem o bierzmowaniu
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym i braku przeszkód
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

|  2024  Parafia Boguszyce  |  wykonano dzięki globbers joomla template