logotype

Sakrament chorych

Do sakramentu chorych przystępują osoby poważnie chore, przygotowujące się do zagrażającej życiu operacji, lub osoby w podeszłym wieku.

Sakrament wymaga wcześniejszej spowiedzi, jeśli stan chorego na to pozwala.

W przypadku wezwania kapłana do domu przygotowujemy obok łóżka chorego niewielki stolik, zapaloną świecę, krzyżyk, odrobinę waty lub inny środek higieniczny.

Przynajmniej raz w roku, w czasie rekolekcji, sakrament chorych sprawowany jest w kościele podczas wyznaczonego nabożeństwa. Osoby w podeszłym wieku mogą powtarzać ten sakrament co pewien czas.

|  2024  Parafia Boguszyce  |  wykonano dzięki globbers joomla template