logotype

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

JMJ

W naszej parafii - Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca - godz. 16:00.

Nabożeństwo wynagradzające za bluźnierstwa dokonane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, zwane Nabożeństwem Pierwszych Sobót Miesiąca w naszej parafii zapoczątkowane zostało w pierwszą sobotę listopada 2020 roku. W dniu 7 maja 2021 roku nasza parafia została wpisana w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Zakopane - Krzeptówki na listę kościołów w których odprawia się to wynagradzające nabożeństwo.

Odprawianie Nabożeństwa Pierwszej Soboty Miesiąca jest spełnieniem prośby Matki Bożej oraz Dzieciątka Jezus wypowiedzianych do dzieci podczas objawień w Fatimie w 1917 roku (druga tajemnica fatimska) oraz do siostry Łucji w 1921 roku. Matka Boża  wraz z Dzieciątkiem Jezus przekazała wówczas wszystkie zalecenia związane z zasadami odprawiania tegoż Nabożeństwa ku czci Jej Niepokalanego Serca.

 

WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZEJ SOBOTY MIESIĄCA:

1. spowiedź,

2. Komunia święta,

3. Różaniec,

4. piętnaście minut rozmyślania nad jedną z piętnastu lub wszystkimi piętnastoma tajemnicami różańcowymi.

Mają być w jednej intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

W homilii wygłoszonej w Fatimie 13 maja 1982 r., w rok po zamachu, nasz wielki papież Polak Jan Paweł II jasno uświadomił i wyjaśnił zobowiązujący charakter Fatimskich objawień: „Jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, stało się tak przede wszystkim dlatego, że orędzie to zawiera prawdę i wezwanie samej Ewangelii. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mt 1, 15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. […] Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go”. 

Wszystkie przydatne informacje związane z Fatimą oraz z wypływającym z niej Nabożeństwem Pierwszej Soboty Miesiąca znajdują się w poniższych linkach:

PierwszeSoboty.pl - https://pierwszesoboty.pl/

Sekretariat Fatimski - https://sekretariatfatimski.pl/

Nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca | Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem - https://smbf.pl/fatima/nabozenstwa-pierwszych-pieciu-sobot-miesiaca/

PierwszeSoboty.pl - https://pierwszesoboty.pl?p=/index.php/zt/abc-pierwszych-sobot-miesiaca%20.item-page

 

AVE, MARIA!

SERCEM TRWAJMY RAZEM PRZY MARYI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|  2024  Parafia Boguszyce  |  wykonano dzięki globbers joomla template